VEREEUWIGD, 1913-2013. IN HET VOETSPOOR VAN FRANS HALS - De Hallen Haarlem Zomerserie

08.06.2013 - 25.08.2013

De Hallen Haarlem presenteerde deze zomer een groot overzicht van moderne en hedendaagse Nederlandse portretkunst uit de afgelopen 100 jaar. Bekende kunstenaars kwamen aan bod: Isaac Israels, Carel Willink, Paul Citroen, Jan Toorop, Jan Sluijters, Rineke Dijkstra, Marlene Dumas en vele anderen. Naast schilderkunst en beeldhouwkunst waren ook videokunst en fotografie te zien. De tentoonstelling werd georganiseerd ter gelegenheid van het Frans Hals Jaar 2013, waarin het Frans Hals Museum zijn 100-jarig bestaan viert.
 

Vernieuwing en diversiteit

De Nederlandse portretkunst beleefde in de Gouden Eeuw hoogtepunten met vernieuwende schilders als Frans Hals en Rembrandt. Na een lange periode waarin de portretkunst vrij traditioneel en realistisch van aard was, deden werkelijke vernieuwingen en persoonlijke benaderingen zich pas weer rond 1900 voor. Isaac Israels viel op door een eigen, virtuoze variant op het impressionisme, Jan Toorop en Paul Citroen experimenteerden met expressionistische en fijnrealistische stijlvormen, en Carel Willink en Pyke Koch ontwikkelden hun magisch-realisme. Grote expressionisten als Jan Sluijters en Kees van Dongen wisten veel dynamiek aan hun portretten mee te geven. Kunstenaars als Koos Breukel, Rineke Dijkstra en Bas Jan Ader zetten fotografie en filmtechnieken in om de portretkunst nieuwe dimensies te geven.
 

Tentoonstelling

De tentoonstelling in De Hallen Haarlem besloeg alle zalen en telde circa 130 werken uit museale en particuliere verzamelingen. Wat de indeling van de tentoonstelling betreft, was gekozen voor de portretsoorten die eerder door Frans Hals werden verkend: van kinderportretten, afbeeldingen van echtparen en groepsportretten, tot portretten van kunstenaars en van sociaal buitengesloten mensen.
 

De Hallen Haarlem Zomerserie

Vereeuwigd, 1913-2013 - In het voetspoor van Frans Hals was de zevende tentoonstelling in de De Hallen Haarlem Zomerserie, en werd zoals gebruikelijk begeleid door een ruim geïllustreerde catalogus (ISBN: 978-94-90198-12-1). De publicatie is voor €15 te koop in de museumwinkel.

Fotografie: Gert Jan van Rooij