Vanaf 16 januari 2016

PHILIPPE VAN SNICK - Solotentoonstelling

16.01.2016 - 16.05.2016

De Hallen Haarlem presenteert vanaf 16 januari een solotentoonstelling van de Belgische kunstenaar Philippe Van Snick. De tentoonstelling vertrekt vanuit een sleutelwerk uit 1968, Synthese van Traditioneel L-Vormige Kamer, en eindigt bij een nieuw werk, Mexican Dream Cabin. Deze beide werken, waar bijna 50 jaar tussen ligt, zijn monumentale architectonische structuren, waarin Van Snicks interesse in systematische ordeningsprincipes en een minimalistische beeldtaal tot uitdrukking komt.

Deze interesse in systematische methodiek leidt Van Snick eind jaren 70 tot het ontwikkelen en consequent toepassen van een persoonlijk kleur- en cijfersysteem, waarbinnen hij zich vervolgens decennialang stap voor stap blijft vernieuwen. Door zijn vindingrijke omgang met verschillende media heeft deze consistente werkwijze een rijk gedetailleerd oeuvre opgeleverd, waarin zowel de universalistische thema’s van het modernisme weerklinken (de autonomie van het kunstwerk, geometrische abstractie als universele taal) als ook alledaagse observaties en toeval een grote rol spelen.

Internationale samenwerking

De Hallen Haarlem, Grazer Kunstverein (Graz) en Extra City (Antwerpen) organiseren in 2016 samen drie complementaire solotentoonstellingen rond het werk van Philippe Van Snick (1946). Het doel van deze tentoonstellingen is om het werk van deze Vlaamse kunstenaar te presenteren aan een groter, internationaal publiek, en samen een meerstemmig beeld te geven van diens rijk artistieke oeuvre dat hoofdzakelijk binnen Vlaanderen bekend is, waar van Snick in 2010 een retrospectieve tentoonstelling had in M - Museum Leuven. De drie tentoonstellingen belichten elk een specifiek aspect van het oeuvre van Van Snick. In De Hallen Haarlem ligt de nadruk op Van Snicks schilderkunst in relatie tot de ruimte. Bij de tentoonstelling zal een kleine kunstenaarspublicatie worden geproduceerd.

Verwantschappen

Voor De Hallen Haarlem past de tentoonstelling met Van Snick in een programmering waarin hedendaagse kunstpraktijken worden gecontextualiseerd door solopresentaties met kunstenaars die sinds de jaren 60-70 actief zijn. In 2011 werd bijvoorbeeld het werk van Daan van Golden getoond in relatie tot dat van de jongere kunstenaars Marijn van Kreij en Annesas Appel. In 2012 waren video-installaties van Charles Atlas te zien, in relatie tot een tentoonstelling met performancewerk uit de museumcollectie. En recentelijk presenteerde De Hallen een grote overzichtstentoonstelling van Michel Auder.

INFLECTED OBJECTS # 2 CIRCULATION - Mise en Séance

16.01.2016 - 16.05.2016

De Hallen Haarlem heeft de afgelopen jaren de relatie tussen kunst, ‘het digitale’ en de wereld om ons heen onder de loep gelegd. In Inflected Objects #2 Circulation - Mise en Séance wordt dit onderwerp verder onderzocht. Deze tentoonstelling verbindt werk uit de collectie van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem met dat van vier hedendaagse kunstenaars: Martijn Hendriks, Katja Novitskova, Vanessa Safavi en Dan Walwin. Centrale vragen in de tentoonstelling zijn: Wat is de invloed van de online verspreiding van beelden op de toekenning van waarde aan (kunst)objecten? Wat gebeurt er met de betekenis van een kunstwerk als het wordt verplaatst van depot naar tentoonstellingsruimte, of naar de online omgeving van een blog?

In het onderzoeks- en tentoonstellingsproject Inflected Objects staat de constatering centraal dat ‘het digitale’ inmiddels geen aparte categorie meer is, maar dat het is verweven met ons hedendaagse leven. Die hybride alledaagse realiteit, waarin virtuele en materiële processen onontwarbaar met elkaar verbonden zijn, heeft een steeds sterkere invloed op de materialiteit van het artistieke proces. Kunstenaars die werken met het internet, werken niet langer uitsluitend in de virtuele ruimte van ‘online’, maar keren terug naar het object en zijn fysieke verankering in de wereld van de dingen. Dingen die, volgens een aantal hedendaagse denkers, misschien wel op zichzelf bestaan, in plaats van altijd een relatie met ons nodig hebben.

Met Inflected Objects heeft gastcurator Melanie Bühler een tentoonstellingsreeks gelanceerd waarin de invloed van digitale technologieën als onderdeel van onze hedendaagse beleving onderzocht wordt. In een reeks tentoonstellingen op verschillende plekken, waarvan #2 Circulation het tweede hoofdstuk is (na #1 Abstraction in het Istituto Svizzero in Milaan eerder dit jaar), schetst zij de ontwikkeling naar een nieuw soort autonomie voor het hedendaagse kunstobject, onder invloed van de effecten van ‘het digitale’.

Melanie Bühler (CH, woont en werkt in Amsterdam) werkte de afgelopen jaren als freelance curator en onderzoeker. Ze is onder andere samensteller van Lunch Bytes, een door het Goethe-Institut in Washington geïnitieerde reeks paneldiscussies en presentaties over de invloed van de alomtegenwoordigheid van digitale technologie op de hedendaagse kunst. Haar bloemlezing ‘No Internet, No Art. A Lunch Bytes Anthology’ is onlangs verschenen bij Onomatopee.