Vanaf 14 maart 2015

MARKUS SELG - Solotentoonstelling

12.09.2015 - 03.01.2016

Wat is echt en wat is schijn? Wat is een ‘echt’ of authentiek beeld en wat is reproductie of imitatie? Het zijn centrale vragen in het werk van de Duitse kunstenaar Markus Selg (1974, Singen). In zijn sculpturen, collages, installaties en films verwerkt Selg voorwerpen en beeldelementen uit verschillende tijdperken en culturen. Zijn werk is nu eens traditioneel en ambachtelijk, dan weer hoogtechnologisch. Hij onderzoekt wat het betekent om in een wereld te leven waarin het gros van de beelden alleen nog maar digitale data zijn, bits and bytes. Dat resulteert in een beelduniversum dat onvoorstelbaar divers is en waarin zowel computergames als sci-fi films, Wagner en Gaugain, beelden uit Benin en de Aztekenkoning Montezuma een rol spelen. 

O MUZE! - De Hallen Haarlem Zomerserie

06.06.2015 - 30.08.2015

Hoe komen kunstenaars aan hun inspiratie? Niet zelden dankzij muzen: personen die een uitzonderlijke betekenis voor hen hebben. In de Oudheid waren de Negen Muzen goddelijke wezens, in de eeuwen daarna namen ze een aardse en menselijke vorm aan. De nieuwe tentoonstelling in De Hallen Haarlem Zomerserie onderzoekt welke muzen – vrouwen maar ook mannen, moeders en minnaars, collega-kunstenaars en kinderen – van betekenis waren voor de moderne Nederlandse kunst. Personen die inspireerden door hun ongebruikelijke persoonlijkheid, hun betoverende lichaam, hun artistieke uitingen, dan wel hun intieme band met de kunstenaar. Met een breed scala aan schilderijen, fotowerken, films en ruimtelijke kunstwerken uit de 19de en 20ste eeuw, aangevuld met opmerkelijke kunstwerken uit onze eigen tijd, wordt  verkend hoe de rol van de Muze telkens weer inspireerde tot nieuwe inzichten en vormen. Een omvangrijke tentoonstelling met werken van Jan Sluijters, Isaac Israels, Charlotte van Pallandt, Jan Toorop, Carel Willink en vele anderen.

ERKKA NISSINEN - God or terror or retro dog

14.03.2015 - 25.05.2015

Erkka Nissinen (Helsinki, 1975) is één van de origineelste stemmen in de hedendaagse beeldende (video)kunst. De afgelopen 10 jaar heeft de in Hong Kong en New York woonachtige kunstenaar gewerkt aan een veelzijdig oeuvre van absurdistische video’s en performances. Hij koppelt droogkomische humor en naïeve muzikaliteit aan grote filosofische thema’s en existentiële vragen. Nissinens werk is in visueel opzicht verbluffend vindingrijk: hij combineert klunzige DIY-beelden met de glanzende beeldtaal van high-definition video en computeranimatie. Falende communicatie en existentiële twijfel zijn terugkerende thema’s bij Nissinen. In zijn wereld, waarin Hegel even makkelijk wordt geciteerd als Sesamstraat, zoeken de hoofdpersonen naar antwoorden op levensvragen, maar begrijpen ze elkaar en hun omgeving maar zelden.

Voor De Hallen Haarlem ontwikkelt de kunstenaar op basis van de collectie moderne kunst van het museum een nieuwe, site-specifieke licht- en geluidsinstallatie, waarbij zelden getoonde werken uit de verzameling worden geactiveerd en in een radicaal nieuwe context worden geplaatst. 

A MODEST PROPOSAL FOR RADICAL BOURGEOISIE - Groepstentoonstelling

14.03.2015 - 25.05.2015

In de internationale groepstententoonstelling A Modest Proposal for Radical Bourgeoisie wordt ‘radicale burgerlijkheid’ onder de loep genomen. De titel verwijst naar A Modest Proposal, de satirische aanklacht van Jonathan Swift uit 1729 tegen de heersende klasse. De schrijver stelt hierin voor om arme kinderen aan de rijken te voeren en zo de groeiende armoede te bestrijden. Zijn pamflet kan worden gelezen als kritiek op een politiek systeem dat belachelijke oplossingen zoekt voor sociale en economische problemen. Met de opkomst van een nieuwe bezittende middenklasse werd in de 19de eeuw de basis voor het kapitalisme gelegd, maar zorgde burgerinitiatief ook voor de oprichting van de eerste kunstmusea. Hoe functioneert dit burgerlijke verantwoordelijkheidsgevoel, nu in tijden van global capitalism de overheid minder in kunst investeert?

De tentoonstelling vindt plaats in het kader van de Haarlemse Lente en het Nederland-Vlaanderenjaar 2015, en neemt particuliere verzamelingen aan beide zijden van de grens als uitgangspunt om dit onderwerp te onderzoeken.