Vanaf 20 mei 2017

A GLOBAL TABLE - Tentoonstelling in kader van Fellowship Transhistorical Curating

23.09.2017 - 07.01.2018

Op beide locaties van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem vindt de tentoonstelling A Global Table plaats, die is samengesteld door Curatorial Fellow Abigail Winograd (Israël, 1983). Vertrekpunt voor deze transhistorische tentoonstelling, waarin oude en nieuwe kunst zij aan zij wordt gepresenteerd, is de collectie zeventiende-eeuwse voedselstillevens van het museum. A Global Table stelt een alternatieve lezing van deze werken voor: het stilleven als document van de geschiedenis. Welke koloniale- en handelsrelaties representeren de op de stillevens afgebeelde voedselproducten? Wat zeggen deze over de groeiende overzeese macht van de Republiek, en welke sociale en culturele gevolgen had de Hollandse expansiedrift? Winograd combineert luisterrijke stillevens uit de Gouden Eeuw met werken van hedendaagse kunstenaars die een interesse hebben in globalisering en welke concrete effecten dit fenomeen heeft op het dagelijkse leven.

HUMOR - 101 jaar lachen om kunst

20.05.2017 - 10.09.2017

Humor heeft binnen de kunstgeschiedenis altijd een rol gespeeld. In de zestiende eeuw profileerden Pieter Brueghel en Jeroen Bosch zich met geestige schilderijen, terwijl in de zeventiende eeuw figuren als Jan Steen en Frans Hals vrolijkheid en scherts uitbeeldden. Maar vooral vanaf het begin van de twintigste eeuw verwierf humor een steeds prominentere plaats binnen de kunst. Niet alleen door de grote bloei die politieke karikaturen, cartoons en beeldverhalen doormaakten. Absurdisme, scherts, satire en andere humoristische uitingsvormen zorgden voor een nieuwe, frisse wind binnen de vaak al te ernstige en hoogdravende kunstwereld. Baanbrekend was de dada-beweging aan het begin van de twintigste eeuw. Deze effende de weg voor Fluxus (jaren 60), alsook voor latere beeldende en conceptuele kunstuitingen waarin gezocht werd naar nieuwe, ludieke dimensies binnen de kunst. De omvangrijke tentoonstelling in zowel De Hallen Haarlem als het Frans Hals Museum laat vele sprankelende voorbeelden zien van humorvolle Nederlandse kunst uit de afgelopen 101 jaar: schilderijen, grafiek, fotografie, films en ruimtelijke werken in de geest van dada.