THE PRESENT ORDER IS THE DISORDER OF THE FUTURE

01.09.2007 - 25.11.2007

De tentoonstelling bracht recent en nieuw werk bij elkaar van een 13-tal jonge kunstenaars uit Europa en de VS, in uiteenlopende media: film, video, installaties, tekeningen, collages, sculptuur en schilderijen. Met The Present Order is the Disorder of the Future gaf De Hallen Haarlem haar geloofsbrief af met betrekking tot het signaleren van actuele ontwikkelingen in de internationale hedendaagse kunst. De tentoonstelling was samengesteld door conservator Xander Karskens.

The Present Order is the Disorder of the Future inventariseerde een aantal urgente artistieke posities, die in losse samenhang met elkaar worden gepresenteerd. De tentoonstellingstitel (die ontleend is aan een werk van de Schotse kunstenaar Ian Hamilton Finlay en verwijst naar de Franse revolutionair Louis de Saint-Just) reflecteert op het continu veranderende maatschappelijke landschap waarbinnen de beeldende kunst functioneert, en op de architectuur van De Hallen Haarlem, waarin een breed spectrum aan historische stijlen samenkomt.

In de veelvormigheid van de actuele kunstproductie waren in De Hallen Haarlem een aantal langs elkaar schurende artistieke opvattingen bij elkaar gebracht die duidelijk maken hoe de beeldende kunst zich blijft ontwikkelen in relatie tot de haar omringende beeldcultuur – de vormgeving van de ‘lage’ cultuur van films, sciencefiction of popmuziek, bijvoorbeeld, maar ook de beeldconventies van de hedendaagse beeldende kunst, waarbinnen de erfenis van het modernisme nog altijd zichtbaar is. Reflectie op de (kunst)geschiedenis staat dan ook bij veel kunstenaars in The Present Order is the Disorder of the Future centraal: door middel van toe-eigening en transformatie van bestaande beelden, verhalen of historische bronnen trachten zij orde te scheppen in ons complexe heden – of, in sommige gevallen, de chaos te verhevigen.

Slater Bradley (US)
Pablo Bronstein (UK)
Milena Dragicevic (CS/CA)
Manuel Graf (DE)
Marijn van Kreij (NL)
Alexandra Leykauf (DE)
Jen Liu (US)
Nathaniel Mellors (UK)
Tris Vonna-Michell (UK)
David Noonan (AU)
Stefan Rinck (DE)
Torsten Slama (AT)
Guido van der Werve (NL)

Fotografie: Gert Jan van Rooij

Download de tentoonstellingsgids