PHILLIP AKKERMAN - Tweeduizendzes

09.09.2006 - 19.11.2006

Door zijn nimmer aflatende toewijding aan één en hetzelfde onderwerp, zijn eigen beeltenis, neemt Philip Akkerman al jarenlang een unieke positie in de kunstwereld in. Zijn zelfportretten zijn inmiddels beroemd over de hele wereld: hij heeft er tot nu toe zo’n 2.400 geschilderd, in een grote variëteit aan stijlen en technieken. Van flamboyant en expressief tot serieus en ingetogen, van realistisch-figuratief tot totaal abstract. Akkermans oeuvre laat zich beschouwen als een zinderende reis langs alle uithoeken van de schilderkunst, binnen de lijnen van één en hetzelfde gezicht.

De tentoonstelling in De Hallen Haarlem kende een zeer bijzonder uitgangspunt. Alle zelfportretten die sinds het verschijnen van Akkermans oeuvrecatalogus 2.314 zijn gemaakt, werden chronologisch en zonder selectie getoond. Nooit eerder kreeg het publiek zo’n openhartig kijkje in de keuken bij de kunstenaar: de ontwikkelingen in het schilderkunstig onderzoek waren hier stapje voor stapje, van schilderij tot schilderij waarneembaar. Zo zagen we hoe de keuze voor een bepaalde stijl en techniek langzaam tot technische perfectie werd gevoerd, alvorens Akkerman zich door momenten van crisis en twijfel genoodzaakt ziet van koers te veranderen – soms voorzichtig, dan weer radicaal. Balancerend tussen overtuiging en onzekerheid, beperking en totale vrijheid, laat Philip Akkerman zien hoe avontuurlijk het zelfportret kan zijn.

Op de opening 9 september 2006 signeerde de kunstenaar voor het festival Stad als Podium, een uniek, speciaal voor de gelegenheid geproduceerd en gratis te verstrekken Philip Akkerman-masker voor het publiek.