NAAR ZEE. DE ZEE IN DE NEDERLANDSE KUNST SINDS 1850 - Zesde tentoonstelling in De Hallen Haarlem Zomerserie

15.06.2012 - 02.09.2012

Deze zomer was in De Hallen Haarlem een grote tentoonstelling te zien over de zee in de Nederlandse kunst vanaf 1850. De tentoonstelling was zeer gevarieerd van opzet. Aan bod kwamen kunstenaars als Hendrik Mesdag, Isaac Israels en Bernard Blommers, vroege modernisten als Jan Sluijters en Jan Toorop, en meer recente kunstenaars als Edgar Fernhout, Co Westerik, Jan Dibbets en Rineke Dijkstra. Naar zee was te zien van 15 juni t/m 2 september 2012.
Nederland en de zee zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Ook in de Nederlandse kunst komt de zee vaak voor. Storm op zee, zeeoorlogen, kusttaferelen: al sinds de zeventiende eeuw werken kunstenaars met deze thema’s. In de loop van de negentiende eeuw gingen kunstenaars steeds meer experimenteren met uiteenlopende stijlen en technieken. Behoefte aan persoonlijke expressie speelde daarbij een grote rol. Bovendien werdn voor het eerst de zee op zichzelf als thema gekozen. In de daaropvolgende eeuw ontstond een veelheid aan nieuwe zeekunstwerken, waarbij vooral een zoeken naar abstrahering opvallend is, maar ook nieuwe vormen van realisme zich deden gelden.

Golven op papier en film

In de overzichtstentoonstelling in De Hallen Haarlem kwamen niet alleen de schoonheid en de vervoerende weidsheid van het ‘eeuwige water’ tot uiting. Er was ook aandacht voor het overweldigende en bedreigende van de zee. Naast schilderijen en werken op papier waren er ruimtelijke werken, fotografie en filmkunst te zien. De getoonde werken waren afkomstig uit tal van musea en andere openbare collecties, kunsthandels en particuliere verzamelingen. De tentoonstelling was onderverdeeld in een vijftal clusters, die chronologisch op elkaar aansloten: Impressie, Expressie, Abstrahering, Modern realisme, en Concept.

Zomertentoonstelling

Naar zee was de zesde tentoonstelling in de De Hallen Haarlem Zomerserie, en werd zoals gebruikelijk begeleid door een ruim geïllustreerde catalogus. De publicatie was voor €15 te koop in de museumwinkels van het Frans Hals Museum en De Hallen Haarlem (ISBN/EAN 978-94-90198-11-4). De tentoonstelling sloot aan op de tentoonstelling Zó Hollands - Ons landschap in de kunst sinds 1850 (De Hallen Haarlem 2011).

Zeegezichten in het Frans Hals Museum

De Haarlemmer Hendrick Vroom (1562/63-1640) geldt als de grondlegger van het genre ‘zeegezichten’ in Nederland. Het Frans Hals Museum toonde enkele schilderijen van Vroom en zijn tijdgenoten in een kleine expositie over zeventiende-eeuwse zeegezichten van 11 mei t/m 2 september 2012.

Over De Hallen Haarlem

Drie keer per jaar organiseert De Hallen Haarlem een tentoonstellingscluster over actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst. Het museum biedt hiermee een platform voor kunstenaars uit binnen- en buitenland, met het accent op fotografie en videokunst. De jaarlijkse grote zomertentoonstelling heeft de eigen collectie 

klassiek-moderne kunst als uitgangspunt en biedt kijkplezier voor een breed publiek.

De Hallen Haarlem is begunstigde van de BankGiro Loterij; de tentoonstelling Naar zee - De zee in de Nederlandse kunst sinds 1850 was mede mogelijk gemaakt door de Dr. Marijnus Johannes van Toorn & Louise Scholten Stichting.

Fotografie: Gert Jan van Rooij
Download de tentoonstellingsgids