A MODEST PROPOSAL FOR RADICAL BOURGEOISIE - Groepstentoonstelling

14.03.2015 - 25.05.2015

In de internationale groepstententoonstelling A Modest Proposal for Radical Bourgeoisie werd ‘radicale burgerlijkheid’ onder de loep genomen. De titel verwijst naar A Modest Proposal, de satirische aanklacht van Jonathan Swift uit 1729 tegen de heersende klasse. De schrijver stelt hierin voor om arme kinderen aan de rijken te voeren en zo de groeiende armoede te bestrijden. Zijn pamflet kan worden gelezen als kritiek op een politiek systeem dat belachelijke oplossingen zoekt voor sociale en economische problemen. Met de opkomst van een nieuwe bezittende middenklasse werd in de 19de eeuw de basis voor het kapitalisme gelegd, maar zorgde burgerinitiatief ook voor de oprichting van de eerste kunstmusea. Hoe functioneert dit burgerlijke verantwoordelijkheidsgevoel, nu in tijden van global capitalism de overheid minder in kunst investeert?

De tentoonstelling vond plaats in het kader van de Haarlemse Lente en het Nederland-Vlaanderenjaar 2015, en neemt particuliere verzamelingen aan beide zijden van de grens als uitgangspunt om dit onderwerp te onderzoeken.

Fotografie: Gert Jan van Rooij