JACOBUS VAN LOOY - Aanwinsten

17.06.2006 - 27.08.2006

Het Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem beheert de omvangrijke nalatenschap van de Haarlemse schilder Jacobus van Looy (Haarlem, 1855 – Haarlem, 1930). Deze is eigendom van de Stichting Jacobus van Looy. De afgelopen twee jaar verwierf deze stichting, dankzij genereuze financiële steun van een particuliere stichting, opnieuw veel werken van Van Looy, waaronder schilderijen, tekeningen en brieven.

Op de presentatie in De Hallen Haarlem was een selectie te zien uit deze aanwinsten. De tentoonstelling gaf bovendien met foto’s een beeld van de rijke inrichting van het museum Huis van Looy, dat tot 1967 in het voormalige woonhuis van Jabobus van Looy aan de Kleine Houtweg in Haarlem was gevestigd.

In januari 2005 werden bij veilinghuis Christie’s in Amsterdam 60 tekeningen met figuurstudies aangekocht. Elf maanden later werd bij hetzelfde veilinghuis een fraai schilderij met appels verworven. In november vond een aankoop plaats bij het Haarlemse veilinghuis Bubb Kuyper van een grote houtskooltekening met het portret van een jongen. Omstreeks de jaarwisseling heeft de stichting een vijftigtal tekeningen, enkele schilderijen en een groot aantal brieven verworven uit het bezit van de erven van Evert Jansen.

Deze Evert Jansen raakte als kind bij toeval bevriend met Jacobus en Titia van Looy. Hij was afkomstig uit een arm gezin en het echtpaar Van Looy trok zich zijn lot aan: Zij betaalden de ambachtschool voor ‘Eef’, die hierdoor behanger-stoffeerder kon worden. Zijn hele leven bleef hij het echtpaar Van Looy dankbaar: hij verrichtte talloze klussen voor hen en werkte - samen met Ko Scheffer - lange tijd als suppoost en beheerder van het museum Huis van Looy (Kleine Houtweg 103, Haarlem; museum van 1934-1967). Als dank voor zijn hulp kreeg hij van Titia van Looy talrijke werken. Deze zijn toegevoegd aan de collectie van de stichting. In de tentoonstelling waren ook foto’s te zien die gemaakt zijn begin jaren vijftig van het museum Huis van Looy, de foto’s geven een goed beeld van de rijke collectie aan de muren. Veel schilderijen die op de foto’s te zien zijn bevinden zich in het bezit van de Stichting van Looy.