INFLECTED OBJECTS # 2 CIRCULATION - Mise en Séance

16.01.2016 - 16.05.2016

De Hallen Haarlem heeft de afgelopen jaren de relatie tussen kunst, ‘het digitale’ en de wereld om ons heen onder de loep gelegd. In Inflected Objects #2 Circulation - Mise en Séance werd dit onderwerp verder onderzocht. Deze tentoonstelling verbond werk uit de collectie van Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem met dat van vier hedendaagse kunstenaars: Martijn Hendriks, Katja Novitskova, Vanessa Safavi en Dan Walwin. Centrale vragen in de tentoonstelling waren: Wat is de invloed van de online verspreiding van beelden op de toekenning van waarde aan (kunst)objecten? Wat gebeurt er met de betekenis van een kunstwerk als het wordt verplaatst van depot naar tentoonstellingsruimte, of naar de online omgeving van een blog?

In het onderzoeks- en tentoonstellingsproject Inflected Objects stond de constatering centraal dat ‘het digitale’ inmiddels geen aparte categorie meer is, maar dat het is verweven met ons hedendaagse leven. Die hybride alledaagse realiteit, waarin virtuele en materiële processen onontwarbaar met elkaar verbonden zijn, heeft een steeds sterkere invloed op de materialiteit van het artistieke proces. Kunstenaars die werken met het internet, werken niet langer uitsluitend in de virtuele ruimte van ‘online’, maar keren terug naar het object en zijn fysieke verankering in de wereld van de dingen. Dingen die, volgens een aantal hedendaagse denkers, misschien wel op zichzelf bestaan, in plaats van altijd een relatie met ons nodig hebben.

Met Inflected Objects heeft gastcurator Melanie Bühler een tentoonstellingsreeks gelanceerd waarin de invloed van digitale technologieën als onderdeel van onze hedendaagse beleving onderzocht wordt. In een reeks tentoonstellingen op verschillende plekken, waarvan #2 Circulation het tweede hoofdstuk is (na #1 Abstraction in het Istituto Svizzero in Milaan eerder dit jaar), schetst zij de ontwikkeling naar een nieuw soort autonomie voor het hedendaagse kunstobject, onder invloed van de effecten van ‘het digitale’. Lees meer..

Melanie Bühler (CH, woont en werkt in Amsterdam) werkte de afgelopen jaren als freelance curator en onderzoeker. Ze is onder andere samensteller van Lunch Bytes, een door het Goethe-Institut in Washington geïnitieerde reeks paneldiscussies en presentaties over de invloed van de alomtegenwoordigheid van digitale technologie op de hedendaagse kunst. Haar bloemlezing ‘No Internet, No Art. A Lunch Bytes Anthology’ is onlangs verschenen bij Onomatopee.

De tentoonstelling Inflected Objects #2 Circulation - Mise en Séance werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds en het Goethe-Institut.

  

Fotografie: Gert Jan van Rooij

Download de tentoonstellingsgids