HENK VAN WOERDEN - Schilderijen en ander werk uit de eigen verzameling

03.03.2001 - 06.05.2001

De Nederlandse schrijver Henk van Woerden (geb. 1947) beleeft de laatste jaren een internationale doorbraak. Zijn jongste roman is aan negen landen verkocht, zeer lovend ontvangen en inmiddels door de BBC gedramatiseerd. Dat Van Woerden tevens schilder is, dreigt een goed bewaard geheim te blijven, een zaak voor collega´s en intimi.
Al sinds de jaren 1960 is hij actief als beeldend kunstenaar. In de loop der jaren is een even fijnzinnig als onafhankelijk oeuvre ontstaan. Van Woerden is nu bereid gevonden om mee te werken aan een eerste overzichtstentoonstelling van zijn werk. 
Deze was voorjaar 2001 te zien in de Haarlemse Vleeshal, onder de titel “Vaarwel Paradijs”. Getoond werd een verrassend overzicht in vogelvlucht van Van Woerdens schilderijen, tekeningen, collages en etsen, ontstaan sinds 1966.

Het museum sluit met deze expositie aan bij een thema dat haar na aan het hart ligt en in Haarlem als vanzelfsprekend weerklank vindt: de (wederkerige) verhouding tussen de letteren en de beeldende kunst. Het beeldende werk van Van Woerden is, evenals het literaire, geworteld in twee continenten. Het maakt een spagaat tussen Afrika en Europa en sluit daarmee bij toeval nauw aan bij het onderwerp van de aanstaande boekenweek: Tussen twee culturen (14 tot 24 maart).
Ter gelegenheid van de tentoonstelling en als opmaat voor de boekenweek 2001 van het CPNB, publiceerde Uitgeverij Podium een fraaie mid-price editie van Van Woerdens Zuid-Afrikaanse Drieluik (de romans Moenie kijk nie [1993], Tikoes [1996] en Een mond vol glas [1998]).

Henk van Woerden werd geboren te Leiden in 1947. Hij emigreerde in 1956 met zijn ouders naar Zuid-Afrika, en remigreerde naar Europa in mei 1968. In de jaren zeventig en tachtig woonde en werkte hij afwisselend in Griekenland en Amsterdam. Vanaf 1971 exposeert Van Woerden regelmatig bij Galerie Espace in Amsterdam. Zijn beeldend werk is uitgebreid vertegenwoordigd in verzamelingen in binnen- en buitenland, waaronder:
Stedelijk Museum, Amsterdam; Frans Halsmuseum, Haarlem; Museum voor Moderne Kunst, Arnhem; Stedelijk Museum, Schiedam; Rijksmuseum Twenthe, Enschede; collecties Universiteiten van Stellenbosch en Kaapstad; vele privé-verzamelingen in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Zuid-Afrika.
Naast drie romans (Moenie kijk nie, 1993; Tikoes, 1996; Een mond vol glas, 1998) publiceerde Van Woerden een biografie van de dichteres Ingrid Jonker (Ik herhaal je, 2000, i.s.m. Gerrit Komrij). Hij doceert beeldende kunst aan de AKI-academie te Enschede en schrijft regelmatig voor NRC Handelsblad. Momenteel werkt hij tevens aan een documentaire voor de VPRO.

Over Henk van Woerden:

Betty van Garrel: ‘De schilder lijkt zich te hebben afgevraagd hoe hij de symbolische kracht van het beeld zou kunnen ondermijnen. Er wordt een sfeer uitgedragen die het verterende karakter heeft van heimwee’.

Adriaan van Dis: ‘Je pen is zo goed als je penseel’.
J.M. Coetzee (over Een mond vol glas): ‘Een buitengewoon geslaagde mengeling van biografie en fictie’.
Elsbeth Etty: ‘Fictie op (auto-)biografische basis zou je Van Woerdens romans kunnen noemen: gedocumenteerde werkelijkheid die door de verbeelding van een groot schrijver is aangeraakt en herschapen’.