DAMIEN HIRST & DAVID BAILEY - The Stations of the Cross

19.03.2005 - 05.06.2005

In veertien levensgrote fotowerken verbeeldde de Engelse kunstenaar Damien Hirst (Bristol, 1965) samen met de bekende mode- en societyfotograaf David Bailey op onvergelijkbare wijze de lijdensweg van Christus. Een schedel van een koe met twee messen staat symbool voor de veroordeling van Christus en een kruis met sigarettenpeuken geeft het moment van Zijn dood weer. Het zijn provocatieve beelden die het christelijke gedachtegoed verplaatsen naar de moderne wereld. Het was de eerste keer dat in Nederland een museale presentatie van het werk van Damien Hirst plaatsvond. Door de aansprekende, aan de reclamefotografie ontleende beeldtaal roepen de foto’s een ongekend gevoel van weerzin, schaamte en ontroering op.

Dood en leven

Kunst moet over het leven gaan, vindt Damien Hirst, en als zodanig dus ook over de dood. Dood en leven, ze vormen de kernbegrippen in zijn werk. Hij heeft die dualiteit in 1990 al bijzonder treffend weergegeven in A Thousand Years, een werk over het geboren worden en sterven van duizenden vliegen. Een eindeloze, en in de ogen van Hirst ook zinloze cyclus van geboorte, voortplanting en sterven. De vliegen, maar ook de mens, kunnen niet anders dan dit eendimensionale traject af te leggen. Ook Pharmacy uit 1992, een installatie met apothekerskasten die vol staan met medische instrumenten, pillen en zalfjes, staat in het teken van dood en leven: de medicijnen staan symbool voor de pogingen om het leven te rekken, maar eveneens voor het onvermogen om de dood te keren. En ook in zijn ‘doorgezaagde dieren op sterk water’ speelt die obsessie voor de dood.

The Stations of the Cross

De installatie Romance in the Age of Uncertainty (2003), een verrassende enscenering rondom het thema ‘het martelaarschap van Christus en de twaalf apostelen’, verwees naar de onzekerheid van menselijke ervaring; de verwarrende relaties tussen liefde, leven en dood, tussen loyaliteit en verraad, tussen egoïsme en opofferingsgezindheid.

In het werk The Stations of the Cross gaat hij verder in zijn fascinatie voor de christelijke iconografie. Het werk verbeeldt de laatste uren uit het leven van Christus: de terdoodveroordeling, de weg naar Golgotha, de kruisiging, de dood van Christus, en de graflegging. De foto’s hebben nagenoeg het formaat van een billboard (206 x 158,5 cm) en zijn gemaakt in 2004 in samenwerking met de fotograaf David Bailey. De serie is slechts eenmaal afgedrukt. De complete reeks bevindt zich in particulier bezit in Oostenrijk en kwam speciaal voor deze tentoonstelling naar Nederland. De tentoonstelling van deze kruiswegstatie, die in alles de provocerende beeldtaal van Hirst uitdraagt, begon met opzet in de dagen voorafgaand aan Pasen.