DAAN VAN GOLDEN

16.12.2011 - 04.03.2012

De Hallen Haarlem presenteerde deze winter drie solotentoonstellingen van Nederlandse kunstenaars die inhoudelijk sterk aan elkaar gerelateerd zijn: Daan van Golden, Marijn van Kreij en Annesas Appel. Een voorliefde voor grafische patronen en het gebruik van herhaling als stijlmiddel zijn overeenkomstige eigenschappen in hun werk. Het waren de eerste omvangrijke museumsolotentoonstellingen van Van Kreij en Appel in Nederland.
In het kader van de solotentoonstelling van Daan van Golden bracht het project En/Of een elpee uit met muziek van Jefre Cantu-Ledesma in een hoes met fotografie van Van Golden. Een selectie van de edities En/Of was te zien en te beluisteren in De Hallen.

Door een solotentoonstelling te wijden aan Daan van Golden (Rotterdam, 1936) wil het museum het onverminderde belang van zijn werk onderstrepen en laten zien op welke manier een jonge generatie kunstenaars hierop aansluit. Van Golden is een typische artist’s artist, wiens artistieke opvattingen vooral onder collega’s veel weerklank hebben gevonden. Van Golden heeft zich nooit veel aangetrokken van heersende artistieke trends en heeft altijd zijn eigen plan getrokken. De afgelopen jaren is de internationale waardering voor zijn werk toegenomen, met onder meer de grote overzichtstentoonstelling Red or blue die in Londen, Genève en Lissabon te zien was. De tentoonstelling in De Hallen Haarlem omvat een selectie uit zijn schilderijen en omspant een periode van bijna 50 jaar.

In het relatief kleine, maar veelzijdige oeuvre van Van Golden wordt een obsessieve aandacht voor detail gecombineerd met rechtstreekse verwijzingen naar zowel de ‘hoge’ kunstgeschiedenis als de ‘lage’ cultuur van popmuziek en commercie. Zo heeft hij werk gemaakt naar foto’s van Mick Jagger en Brigitte Bardot, maar ook naar afbeeldingen van Matisse, Pollock en Giacometti. De kunstenaar eigent zich afbeeldingen toe uit zijn directe omgeving en reproduceert ze in de techniek die zijn voorkeur heeft, variërend van lakverf op doek tot zeefdruk, foto's en collages. Zijn kunst is niet die van het grote gebaar, maar die van de ingetogen geste: zijn schilderijen zijn het resultaat van een arbeidsintensief proces, waarin met grote precisie een beeldmotief wordt verkend.

Aan het begin van zijn carrière vertrok Van Golden in de jaren 1963-1965 naar Japan, waar hij zijn woeste, expressionistische schilderwerk verruilde voor iets wat je het tegendeel ervan kunt noemen: ingetogen, zeer precies vervaardigde schilderijen van triviale onderwerpen als zakdoeken en inpakpapier. De behoedzaamheid en detaillering die deze werken zo vitaal en krachtig maken, zijn kenmerkend geworden voor de rest van Van Goldens oeuvre. Zijn productie omvat naast schilderkunst ook fotografie, waarmee hij op een directere en meer persoonlijke manier de onderwerpen in beeld brengt die hem dierbaar zijn. Zoals zijn dochter Diana, die hij voor de serie Youth is an Art tot haar achttiende levensjaar in verschillende situaties heeft gefotografeerd, maar ook de toevallige lichtval op een muur of de eenvoudige pracht van een veld met viooltjes.

De tentoonstelling in de Verweyhal bracht een selectie schilderijen uit zijn gehele oeuvre bij elkaar, van zijn Japanse periode tot aan de meest recente productie. Daarnaast werd voor het eerst een zesdelig fotowerk getoond, waarin de kunstenaar inzoomt op de snelle balpentekeningen die hij op kladblokpapier maakt.

De Hallen Extra

- Lezing Carel Blotkamp over Daan van Golden & gesprek conservator Xander Karskens met Annesas Appel en Marijn van Kreij. 
Donderdag 9 februari 2012, aanvang 20:00 uur.
- Launch editie nummer 46 in de En/Of-reeks met Daan van Golden-cover en muziek van Jefre Cantu-Ledesma.
Donderdag 23 februari 2012, aanvang 20:00 uur.
Vanaf eind februari was de editie te bestellen via de website van En/Of. Deze is UITVERKOCHT

Fotografie: Gert Jan van Rooij

Download de tentoonstellingsgids