COR DERA - Dufte; fotoproject rond een gorilla uit de Berlijnse dierentuin

18.12.2004 - 06.03.2005

Cor Dera (1956) houdt zich reeds lang bezig met de vraag hoe de natuur in beeld gebracht kan worden zonder te vervallen in de traditionele, romantische benadering die vooral de esthetische schoonheid van de natuur wil benadrukken. Een benadering die in bijna alle gevallen tot een niets zeggend cliché is verworden. Cor Dera daarentegen zoekt naar mogelijkheden om onze perceptie van de natuur op een kritische manier te beïnvloeden, zonder over te hellen naar natuuractivisme of Green Peace idealisme.

Cor Dera werkt met bestaande natuurfoto’s die hij uit allerlei boeken en tijdschriften knipt. De uitgekozen ‘plaatjes’ worden op een nieuwe manier geordend, waarbij hij niet het gangbare ordeningsprincipe naar soort hanteert, maar planten en dieren rangschikt op grond van overeenkomsten in bijvoorbeeld kleur en gedrag. Deze formele ordening geeft aan de afbeeldingen een nieuwe betekenis, waardoor je ze met andere ogen gaat bekijken.

In het project ‘Dufte’, dat het centrale onderdeel vormde van zijn tentoonstelling in De Hallen, heeft hij uit het archief van Raimon Opitz, die al meer dan vijfentwintig jaar de mensapen verzorgt in de Berliner Tiergarten, ongeveer 90 foto’s geselecteerd die de verschillende levensfasen van de gorilla Dufte weergeven. Ze laten op een zo natuurlijke manier het gedrag en de mimiek van Dufte zien, dat je nooit de indruk krijgt met een dierentuinaap van doen te hebben.

Bij de tentoonstelling verscheen een catalogus.