COBBENHAGEN HENDRIKSEN: INVENTORY 2007-2012 - Huisstijl De Hallen Haarlem

01.12.2012 - 24.02.2013

Studio Cobbenhagen Hendriksen ontwerpt vanaf 2007 de huisstijl van De Hallen Haarlem. Met deze huisstijl waren zij finalist in de categorie ‘Beste Huisstijl’ van de Dutch Design Awards (2008) en genomineerd voor de Nederlandse Huisstijlprijs 2009. De bijzondere typografie heeft een onderscheidend karakter. Het inknippen van bestaande letters, die door deze eenvoudige ingreep heel anders ogen, geeft de huisstijl herkenbaarheid en symboliseert de twee poten waarop de identiteit van het museum steunt: de tentoonstellingen en de collectie. 
 
Voor elk tentoonstellingsblok maakt Studio Cobbenhagen Hendriksen een nieuw en overkoepelend ontwerp met een nieuw kleurenpalet, waarbinnen iedere tentoonstelling een eigen letter en kleur krijgt. 
 
Naast een selectie van verschillende ontwerpen voor affiches, uitnodigingen, flyers en tentoonstellingsgidsen presenteerde het museum de publicatie De Hallen Haarlem – Inventory 2007-2012, die speciaal bij deze tentoonstelling verscheen en bovendien is verkozen tot een van de Best Verzorgde Boeken 2012. Het boek toont een compleet overzicht van alle aangepaste lettertypen behorende bij de tentoonstellingen vanaf 2007. 
Behalve deze publicatie verkoopt De Hallen Haarlem ook een ansichtkaartenserie van het Hallen-ABC. Cobbenhagen Hendriksen combineerde voor deze serie de ingeknipte Hallenletters met de ABC-Primer, een alfabetische opsomming van principes die zij hanteren tijdens het ontwerpproces: bijvoorbeeld A is for Awareness, B is for Beauty, C is for Commitment. Op de kaarten is ook te lezen voor welke tentoonstelling de letter is gebruikt. 
 
Marijke Cobbenhagen (Amsterdam, 1978) en Chantal Hendriksen (Delft, 1978) kennen elkaar van hun studie aan de Werkplaats Typografie (MA, Arnhem). Cobbenhagen volgde eerder een opleiding aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en Hendriksen aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Zij werken sinds 2004 samen als Studio Cobbenhagen Hendriksen en ontwerpen voornamelijk grafisch drukwerk. Behalve voor De Hallen Haarlem werken zij overwegend voor opdrachtgevers uit de culturele sector, zoals het Nederlands Instituut voor Mediakunst, Land Art Contemporary, Uitgeverij 010 en diverse kunstenaars. Naast hun werkzaamheden als grafisch ontwerpers zijn zij beiden als docent grafisch ontwerpen verbonden aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag.
 
Fotografie: Gert Jan van Rooij