ANDRO WEKUA - My Bike and Your Swamp

13.09.2008 - 23.11.2008

De jonge Georgische kunstenaar Andro Wekua (Sochumi, 1977) heeft zich de afgelopen jaren veelvuldig laten zien in het internationale kunstcircuit. De Hallen Haarlem presenteerde een grote tentoonstelling van recent werk met collages, schilderijen, een film en een installatie. Andro Wekua studeerde aan de kunstacademies van Tblisi en Bazel en woont en werkt in Berlijn. Sinds 2000 heeft hij solotentoonstellingen gehad in vele Europese steden, en in New York en Miami. In 2008 deed Wekua onder andere mee aan de Carnegie International in Pittsburgh.

Wekua’s figuratieve werk bestaat veelal uit raadselachtige, stemmige installaties die zijn samengesteld uit sculpturen, collages en schilderijen. Het is doordrenkt van een duistere, romantische melancholie die voortkomt uit persoonlijke herinneringen aan zijn jeugd in de Georgische badplaats Sochumi. Veelal gebruikmakend van materialen die met ambachtelijke productieprocessen worden geassocieerd (was en keramiek), combineert de kunstenaar surrealistische mensfiguren, psychologisch geladen voorwerpen en expressionistische schilderijen en collages tot samenhangende ruimtes met nadrukkelijk theatrale aspiraties.

Het werk heeft sterk poëtische kwaliteiten: de gebeeldhouwde mensfiguren zijn steevast breekbaar en elegant, en zijn schilderijen en collages ademen de herinnering aan vervlogen schoonheid. Tegelijkertijd zorgt de combinatie van realistische sculpturen, schemerende kleuren en een nerveuze, krassende schildertoets voor een enigszins 'unheimliche' dreiging. Eén van de componenten van de installatie in de Verweyhal was een film. Dit is het medium waarin de kunstenaar zijn verhalende aspiraties op een natuurlijke manier tot hun recht kan laten komen. In de film komen beelden uit zijn installaties terug in droomachtige, soms David Lynch-achtige scènes.

In het hedendaagse kunstlandschap neemt het werk van Wekua een bijzondere positie in. Het behandelt actuele thema’s als culturele en politieke ontheemding: de kunstenaar is zijn geboorteland tijdens de gewelddadigheden eind jaren ’80 ontvlucht en is er nooit meer teruggekeerd (de recente situatie in Zuid-Ossetië is vergelijkbaar met die in Abchazië, waar de kunstenaar opgroeide). Zijn werk wordt evenwel nergens expliciet politiek: Wekua kiest altijd voor een hypersubjectieve houding en keert de blik naar binnen. Noties als het theatrale en het groteske worden daarbij met speels gemak en volstrekt overtuigend naar zijn hand gezet.

De tentoonstelling van Andro Wekua werd geproduceerd in samenwerking met het Camden Arts Centre in Londen, waar deze van 6 december 2008 tot en met 1 februari 2009 te zien was.

Fotografie: Gert Jan van Rooij

Download de tentoonstellingsgids