medewerkers

Directie

Ann Demeester

directeur

e-mail 

 

Denise de Boer

adjunct directeur

e-mail

Secretariaat

Marieke van der Peet

directie assistent

e-mail

T 023 511 5782

Judith Reitsma - Harren

administratief-secretarieel medewerker

e-mail

T 023 511 5853

Roxana Srodzinski

administratief-secretarieel medewerker

e-mail

T 023 511 5853

Fondsenwerving en Relatiebeheer

Emma Swaan

coördinator Fondsenwerving en relatiebeheer

e-mail

T 023 511 5824

HR

Gwen Nijbroek

HR adviseur

e-mail

T 023 511 5835

Suzan Visser 

HR adviseur ad interim

e-mail

T 023 511 5835

Collecties

Ann Demeester/Denise de Boer  

waarnemend hoofd Collecties

e-mail

Joke van Haaren

projectmedewerker Collecties

e-mail

T 023 511 5834

Karien Beijers

registrar Collecties

e-mail

T 023 511 5833

Mireille te Marvelde

restaurator

e-mail

T 023 511 5819

Liesbeth Abraham

restaurator

e-mail

T 023 511 5820

Jessica Roeders

restaurator

e-mail

T 023 511 5819

Eric van Rossum

depotbeheerder

e-mail

T 023 511 5799

Tentoonstellingen

Ann Demeester

waarnemend hoofd productie Tentoonstellingen

e-mail

Susanna Koenig

hoofd productie Tentoonstellingen 
(tijdelijk afwezig)

e-mail

T 023 511 5837

Abigail Winograd

fellow transhistorical curating

e-mail

Antoon Erftemeijer

conservator moderne kunst

e-mail

Anna Tummers

conservator oude kunst

e-mail

Jasper Hilligers

assistent conservator oude kunst

e-mail

Marrigje Rikken

associate conservator oude kunst 

e-mail

Tony Hofman

projectmanager tentoonstellingen

e-mail

T 023 511 5837

Merve Açikgöz

junior registrar tentoonstellingen

e-mail

T 023 511 5832

Publiekszaken

Bas van Donselaar

hoofd Publiekszaken

e-mail

T 023 511 5790

Annelieke van Halen

coördinator communicatie 

e-mail

T 023 511 5794

Monique van Royen

coördinator marketing & PR

e-mail

T 023 511 5783

Neeltje Köhler

coördinator publieksbegeleiding 

e-mail

T 023 511 5791

Geert-Jan Davelaar

coördinator educatie, exploratie en publieksbegeleiding

e-mail

T 023 511 5792

Laura Eijpe

medewerker educatie

e-mail

T 023 511 5792

Bedrijfsvoering en Financiën

Rob de Nieuwe       

hoofd Bedrijfsvoering en Financiën

e-mail

T 023 511 5851

Rita Weijers

financieel administratief medewerker

e-mail

T 023 511 5797

John Buch            

hoofd Facilitaire Dienstverlening 

e-mail

T 023 511 5796

Ulric Roldanus

medewerker technische dienst

e-mail

T 023 511 5816

Wilfred Zwart

medewerker technische dienst

e-mail

T 023 511 5814

Ron van den Broek

hoofd Balie en Beveiliging

e-mail

T 023 511 5808

Rien Broertjes

teamcoördinator

e-mail

T 023 511 5807

Sabine Dol

teamcoördinator

e-mail

T 023 511 5809

Bob Smit

telefonie en rondleidingen

e-mail

T 023 511 5775